This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(028) 54 104 072

Leave us a message

1 group 1
2 general

Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Dịch vụ Bánh kẹo Hỷ Lâm Môn

R4-26-27 Lê Văn Thiêm, khu phố Hưng Phước II, phường Tân Phong, Quận 7, TP. HCM

Google maps

Find a store